Synod

Synod, a dokładnie Synod Biskupów zwołany został przez Papieża Franciszka i odbędzie się w październiku 2018 r. w Rzymie. Tematem będzie "Młodzież, wiara i rozeznanie powołania". Pierwsze synody zwoływano już w czasach Apostołów, a samo słowo oznacza "wspólną drogę", "wspólne wędrowanie". Tym razem jest to wyjątkowe wspólne wędrowanie w wierze ludzi młodych pod przewodnictwem biskupów w łączności z Ojcem Świętym. Jest to nie tylko synod o młodzieży, ale synod z udziałem młodzieży, bo, jak wyjaśnił sam Papież, istnieje młodzież, która słucha Ducha Świętego i może nam pomóc w wyjaśnieniu różnych spraw. "W ten sposób Kościół chce usłyszeć głos młodych, poznać ich wrażliwość, wiarę, a także wątpliwości i krytykę" - mówił Papież Franciszek.

Pijarski Synod

Pijarzy przez 400 lat swego istnienia towarzyszą młodzieży na ich drodze wiary i rozeznania powołania. Dlatego Generał Zakonu Pijarów, o. Pedro Aguado Cuesta, wezwał wszystkich związanych z duszpasterstwem pijarskim
w szkołach lub parafiach na całym świecie do zorganizowania synodu,
który będzie częścią Synodu Biskupów. 

„My, pijarzy zdajemy sobie sprawę z wielkiego skarbu, jakim Bóg nas obdarzył przez naszą młodzież. To właśnie młodzi ożywiają dzieło Kalasancjusza
w naszych szkołach i parafiach. Młodzi z entuzjazmem odpowiadają na to, do czego się ich zaprasza, na serio podchodzą do myślenia o tym, co chcą robić w swoim życiu, poświęcają się w wolontariacie, w trudnych momentach pomagają sobie nawzajem. Takich Was kochamy i 
dziękujemy Wam za to, czego nas uczycie” - napisał odpowiedzialny za Pijarski Synod w całym Zakonie, o. Francisco Anaya Walker.

Twoja rola

W każdym miejscu pijarskiej obecności, w każdej szkole i parafii pijarskiej odbędą lub odbyły się Synody Lokalne. Zapytaj o to pijara, duszpasterza młodzieży w Twoim środowisku. W każdym momencie możesz się wypowiedzieć wypełniając krótką ankietę – link.

ANKIETA

„Wyzwaniem, jakie stoi przed nami, naszą propozycją, naszym zaproszeniem jest to, byśmy razem posłuchali Ducha Świętego. Co mówi Duch do ludzi młodych, wzrastających w naszych pijarskich dziełach? Co mówi Duch do Bractw Pijarskich, do Zakonu Szkół Pobożnych, do wychowawców, do Ruchu Calasanz? Tym, czego szukamy, jest wsłuchanie się w głos Ducha Świętego, przyjęcie Jego natchnień mając na uwadze oczekiwania, troski, nadzieje 
i wyzwania ludzi młodych”
- pisał o. Pedro Aguado Cuesta, Generał Zakonu Pijarów.


Modlitwa Pijarskiego Synodu Młodych "Z Tobą +"

Boże, nasz Ojcze,
prosimy Cię, wskaż Kościołowi nowe drogi głoszenia wiary ludziom młodym.

Prosimy Cię za tymi, spośród nich, którzy cierpią
z powodu braku miłości, uzależnień, nędzy,
przestępstw, wykorzystywania, wojen,
a nade wszystko z powodu trwania w grzechu i niewiary.

Wszystkim młodym ludziom ukaż drogę prawdy,
niech zaufają Ci bezgranicznie i tylko u Ciebie szukają dobra,
które zaspokoi ich pragnienia.
Ty znasz i przenikasz każdego z nas, prosimy Cię,
pomóż młodym ludziom odczytać Twoją wolę,
dodaj im sił do przezwyciężenia pokus
i do przeciwstawienia się tym,
którzy chcą ich pozbawić wolności Twoich dzieci.

Obdarz Twoją łaską wszystkich, którzy tworzą Szkoły Pobożne,
aby z nowym zapałem towarzyszyli młodym ludziom 
w wypełnianiu Twojej woli, którą nam objawia Jezus Chrystus, nasz Pan. 

Kontakt

Bolszewo

o. Piotr Różański - padre.petrus@gmail.com

Mikołaj Roszman - roszmank@gmail.com

Elbląg

o. Rafał Roszer - roszer@pijarzy.pl

Anna Wiertel - wiertel.ania@icloud.com

Warszawa

o. Rafał Petkowicz - acrafal@interia.pl
Piotr Paczuski - piotr@paczuski.pl

Łowicz

o. Jakub Wojciechowski - giacomo.w@autograf.pl
Natalia Kędziora - natalia_kedziora@wp.pl 

Poznań

o. Grzegorz Misiura - misiura@pijarzy.pl
Gustaw Konieczny - guzi.konieczny@gmail.com

Bolesławiec

o. Dominik Bochenek - dominiksp@wp.pl

Barbara Brzozowska - basienka477@wp.pl

Jelenia Góra

o. Łukasz Porąbka - porabka@gmail.com
Agnieszka Gradkowska - werunia@op.pl

Katowice

br. Janusz Dudek - dudek@pijarzy.pl
Anna Kozak - aniagosiewska@wp.pl

Kraków - Akacjowa

o. Mariusz Rabczak - mrabczaklic@gmail.com

Daria Kaźmierczyk - d.kazmierczyk@o2.pl

Kraków - Rakowice

o. Przemysław Suchy - suchy@pijarzy.pl
Marzena Paniak -  marzena.paniak@gmail.com

Kraków Wieczysta

o. Piotr Wiśniowski - piotrschp@wp.pl

Mateusz Łyczko - yczkom@gmail.com

Łapsze Niżne

o. Dariusz Jabłoński  - jablonski@pijarzy.pl

Angelika Kalata - andzia121301@gmail.com

Rzeszów

o. Mariusz Siódmiak -siodmiak@pijarzy.pl

Aleksandra Bazan - olabazan9821@gmail.com

Video

Do pobrania

ztoba-kwadrat.eps Logo "Z Tobą" w kwadracie (format wektorowy)
ztoba-poziome.eps Logo "Z Tobą" poziome (format wektorowy)
ztoba-kwadrat.png Logo "Z Tobą" w kwadracie (format PNG)
ztoba-poziome.png Logo "Z Tobą" poziome (format PNG)
loga-kwadrat.eps Logo "Pijarski Synod" w kwadracie (format wektorowy)
logo-poziome.eps Logo "Pijarski Synod" poziome (format wektorowy)
logo-kwadrat.png Logo "Pijarski Synod" w kwadracie (format PNG)
logo-poziome.png Logo "Pijarski Synod" poziome (format PNG)